www.biblijna.org
rozmiar: 8553 bajtów
 dodaj do ulubionych 
  .:strona główna

 .:poznaj Biblię!

 .:kurs biblijny
 .:opinie o kursie
 .:książki za darmo
 .:komentarz do NT
 .:wykłady mp3
 .:czytelnia

 .:społeczność

 .:nasz blog
 .:na facebooku
 .:na youtube

 .:kontakt

 .:o nas
 .:kontakt

 .:inne języki

 .:rosyjski
 .:angielski


Korespondencyjny Kurs Biblijny

Aby rozpocząć kurs, prześlij e-mail na adres hosanna@biblijna.org z następującymi danymi: imię, wiek, miasto zamieszkania. W tytule wpisz "korespondencyjny kurs biblijny".

Kurs ten porusza wszystkie zasadnicze tematy Pisma Świętego. Daje on bardzo solidne podstawy znajomości Biblii. Program kursu przedstawia się następująco:

A. Dobra Nowina o Zbawieniu. Źródło objawienia.

- 1 - Całkowita deprawacja człowieka. Zasada "Sola Gratia". (Rzymian 1-3)
- 2 - Zbawienie z łaski przez wiarę. Zasada "Sola fede". (Rzymian 4)
- 3 - Dobre uczynki jako owoce wiary. (1 Jana)
- 4 - Natchnienie i nieomylność Pisma Świętego. ( 2 Tymoteusza 3, 14-17)
- 5 - Samowystarczalność Pisma Świętego. Zasada "Sola Scriptura". (Galacjan 1; 1 Koryntian 4,6)
- 6 - Kanon i przekłady Pisma Świętego.

B. Osoba Pana Jezusa Chrystusa

- 1 - Przedludzki byt Jezusa oraz Jego wcielenie. (Jana 1)
- 2 - Pełne Bóstwo i doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa. (Mateusza 1-4))
- 3 - Narodziny na nowo i chrzest w Duchu Świętym. (Jana 3)
- 4 - Prawdziwe uczniowstwo. Zasada "Solus Christus". (Jana 12)

C. Duch Święty

- 1 - Osobowość i Bóstwo Ducha Świętego
- 2 - Rola Ducha Świętego: dary i owoce Ducha. (1 Koryntian 14; Galacjan 5, 22)
- 3 - Przyjęcie daru Ducha Świętego

D. Kościół

- 1 - Kościół jako Ciało Chrystusa
- 2 - Prezbiterzy i diakoni
- 3 - Posługi kościelne: nauczyciele, ewangeliści, duszpasterze
- 4 - Cel kościoła: głoszenie Ewangelii
- 5 - Napomnienie i wyłączenie wierzącego jako objaw miłości braterskiej

E. Ustanowienia Pańskie

- chrzest i jego znaczenie
- Pamiątka Ostatniej Wieczerzy Pańskiej

F. O czasach przyszłych

- los człowieka po śmierci
- przyszłość świata

G. Życie chrześcijańskie

- wyznawanie grzechów
- modlitwa i czytanie Pisma
- zgromadzenia chrześcijan
- naśladowanie Chrystusa
- miłość drugiego człowieka
- indywidualny rozwój (chrześcijańska literatura, pieśni, psalmy)
- jak rozpoznać swoje życiowe powołanie
- pieniądze w życiu chrześcijanina

H. Rodzina

- poszukiwanie męża i żony
- Boży wzorzec małżeństwa
- nierozerwalność małżeństwa
- dzieci i rodzice
- samotność

Kurs jest przeznaczony dla zupełnie początkujących. Czas realizacji kursu uzależniony od możliwości ucznia.