www.biblijna.org
rozmiar: 8553 bajtów
 dodaj do ulubionych 
  .:strona główna

 .:poznaj Biblię!

 .:kurs biblijny
 .:opinie o kursie
 .:książki za darmo
 .:komentarz do NT
 .:wykłady mp3
 .:czytelnia

 .:społeczność

 .:nasz blog
 .:na facebooku
 .:na youtube

 .:kontakt

 .:o nas
 .:kontakt

 .:inne języki

 .:rosyjski
 .:angielski


O Szkole Biblijnej "Hosanna"

Szkoła Biblijna Hosanna powstała 17 sierpnia 2010 roku.

Inspiracją do założenia szkoły był fragment Pisma Świętego pochodzący z Ewangelii wg Mateusza, rozdział 28: "(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."

Podmiotem prawnym, obsługującym działalność Szkoły Biblijnej Hosanna, portalu Protestanci.org oraz serwisu Biblijna.org jest Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna".

Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna"
KRS: 0000409598
REGON: 242854252
NIP: 6492297083

Dobrowolne ofiary w dowolnej wysokości można wpłacać na nasze konto: sprawdź numer konta w zakładce kontakt.

Fundacja została ustanowiona w listopadzie 2011 roku.

Działalność Fundacji to przede wszystkim:
- Prowadzenie korespondencyjnych kursów biblijnych
- Prowadzenie stacjonarnych kursów biblijnych
- Wydawanie i bezpłatna dystrybucja książek chrześcijańskich, tj. "Jezus naszym przeznaczeniem", i wiele innych
- Prowadzenie portalu Protestanci.org i Biblijna.org
- Rozdawanie ulotek ewangelizacyjnych

Zasady działania Fundacji:
- Fundacja nie zatrudnia pracowników
- Zarząd Fundacji nie czerpie materialnych korzyści ze służby w Fundacji
- Fundacja nie pobiera żadnych opłat za swoje książki, kursy, itd.
- Fundacja nie korzysta z dotacji państwowych
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Jeśli widzisz sens w naszej działalności, możesz przekazać dowolną sumę pieniędzy na nasze konto. Dla przykładu:
- 15 zł to koszt wydania i przesyłki jednego egzemplarza książki "Jezus naszym przeznaczeniem
- 10 groszy to koszt jednego traktatu ewangelizacyjnego

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji:

2012
Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2012
2013
Sprawozdanie finansowe 2013
Sprawozdanie merytoryczne 2013
2014
Sprawozdanie finansowe 2014