www.biblijna.org
rozmiar: 8553 bajtów
 dodaj do ulubionych 
  .:strona główna

 .:poznaj Biblię!

 .:kurs biblijny
 .:opinie o kursie
 .:książki za darmo
 .:komentarz do NT
 .:wykłady mp3
 .:czytelnia

 .:społeczność

 .:nasz blog
 .:na facebooku
 .:na youtube

 .:kontakt

 .:o nas
 .:kontakt

 .:inne języki

 .:rosyjski
 .:angielski


Wykłady mp3

Zachęcamy do posłuchania poniższych wykładów o tematyce biblijnej. Aby posłuchać, kliknij w link. Aby pobrać na dysk, kliknij prawym klawiszem myszy w link i wybierz "zapisz element docelowy jako...".

O Jezusie prawdziwym. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Kim jest Jezus? (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Co Jezus może? (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Jaki jest Jezus? (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Po co Jezus przyszedł? (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Główne poselstwo Jezusa. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
O pokucie ku Bogu. (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Dobrodziejstwo pokuty. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Wiara i wierzenie. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Weźcie jarzmo moje (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Rezultaty wierzenia. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
"Uczcie się ode mnie..." (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Boży list. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Chrześcijaństwo prawdziwe czy fałszywe. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Chrześcijańska kultura. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Chrześcijańska kultura. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Chrześcijańska kultura. Część 3. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Chrześcijańska kultura. Część 4. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Chwała. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Dla kogo żyję? (Jan Wierszyłowski) 5 MB

Dlaczego Jezus? (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Eksterminacja narodów. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Gleba serca. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Jak żyć? Sens życia. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Jak żyć? Zaakceptowanie siebie (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Jak żyć? Akceptacja płci. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Kogo słuchać? (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Komu się podobać? (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Listy do zborów. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Na tak czy na nie. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Na tak czy na nie. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Narkomania. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Nawiedzenie. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Nie daj się zwieść. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Nie mów "ojcze". (Jan Wierszyłowski) 5 MB
O jedzeniu. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
O kobiecie chrześcijance. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
O nienawiści. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
O wolności. (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Objawienie. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 3 MB

Objawienie. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Objawienie. Część 3. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 4. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 5. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 6. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Objawienie. Część 7. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Po co Biblia. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Przykazanie. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Sens życia. (Jan Wierszyłowski) 18 MB
Skuteczność modlitwy. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Słuchaj Marii. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Szczęśliwosć. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Szczęśliwosć. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Twój stosunek do Jezusa. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Twój stosunek do Jezusa. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Twój stosunek do Jezusa. Część 3. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Ułaskawiony. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Wiara. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Wyjdźcie z Babilonu. (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Wysłuchane modlitwy. (Jan Wierszyłowski) 4 MB

Zdrowa nauka. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Życzenia. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Badajcie duchy. (Szymon Matusiak) 10 MB
Biblijne kwalifikacje starszych zboru. (Szymon Matusiak) 19 MB
Bogactwo a życie wieczne. (Szymon Matusiak) 15 MB
Charakter Boga - część 1: Boskość Pana Jezusa. (Szymon Matusiak) 30 MB
Charakter Boga - część 2: Wiara w trójjedynego Boga. (Szymon Matusiak) 31 MB
Charakter Boga - część 3: Jak rozpoznać odstępstwo. (Szymon Matusiak) 26 MB
Charakter Boga - część 4: Dlaczego tylko Jezus? (Szymon Matusiak) 25 MB
Charakter Boga - część 5: Przedludzki byt Chrystusa. (Szymon Matusiak) 20 MB
Charakter Boga - część 6: Duch Święty jako osoba Boska. (Szymon Matusiak) 26 MB
Charakter Boga - część 7: Herezje o naturze Boga. (Szymon Matusiak) 24 MB
Co mówi Biblia o Duchu Świętym? (Szymon Matusiak) 22 MB
Czynniki pomagające trwać w wierze. (Szymon Matusiak) 14 MB
Dekalog, część 1: Prawo w świetle Nowego Przymierza. (Szymon Matusiak) 25 MB
Dekalog, część 2: Przykazania wyrażające miłość do Boga. (Szymon Matusiak) 29 MB
Dekalog, część 3: Przykazania wyrażające miłość do bliźnich I. (Szymon Matusiak) 33 MB
Dekalog, część 4: Przykazania wyrażające miłość do bliźnich II. (Szymon Matusiak) 24 MB
Doceniajmy małe rzeczy. (Szymon Matusiak) 19 MB
Dołącz do najlepszych. (Szymon Matusiak) 23 MB

Dziedzictwo chrześcijan. (Szymon Matusiak) 13 MB
Fałszywi prorocy - po owocach poznacie ich. (Szymon Matusiak) 18 MB
Głoszenie prawdy na wzór Chrystusa. (Szymon Matusiak) 15 MB
Jak sobie radzić z niewdzięcznością? (Szymon Matusiak) 21 MB
Jak być użytecznym sługą Chrystusa? - część 1. (Szymon Matusiak) 16 MB
Jak być użytecznym sługą Chrystusa? - część 2. (Szymon Matusiak) 17 MB
Jak być użytecznym sługą Chrystusa? - część 3. (Szymon Matusiak) 8 MB
Wielkie konsekwencje małych grzechów. (Szymon Matusiak) 16 MB
Jaka wierność obowiązuje chrześcijan? (Szymon Matusiak) 14 MB
Jezus jedyny Syn Boży. (Szymon Matusiak) 17 MB
Jezus Chrystus, część I: Wieczność i wcielenie. (Szymon Matusiak) 16 MB
Jezus Chrystus, część II: Kim był na ziemi? (Szymon Matusiak) 19 MB
Jezus Chrystus, część III: Kim jest teraz? (Szymon Matusiak) 18 MB
Łaska a uczynki. (Szymon Matusiak) 18 MB
Na czym polega miłość do Chrystusa? (Szymon Matusiak) 20 MB
Obowiązki i przywileje dzieci Bożych. (Szymon Matusiak) 15 MB
Oczyszczenie świątyni. (Szymon Matusiak) 11 MB
Pobożność zgodna z prawdą, czyli o starszych zboru (Szymon Matusiak) 17 MB
Pomoce i przeszkody w okazywaniu Bogu wdzięczności. (Szymon Matusiak) 12 MB
Posłuszeństwo Słowu Boga albo zwiedzenie. (Szymon Matusiak) 24 MB

Postawa oparta na mądrości Bożej. (Szymon Matusiak) 17 MB
Postawy obowiązujące mężów i żony. (Szymon Matusiak) 10 MB
Postępując i cierpiąc jak Chrystus. (Szymon Matusiak) 15 MB
Prześladowania i niezawinione cierpienia. (Szymon Matusiak) 17 MB
Siła i słabość w służbie Bożej. (Szymon Matusiak) 17 MB
Służba i rola kobiet w Kościele. (Szymon Matusiak) 27 MB
Sprawiedliwości stanie się zadość. (Szymon Matusiak) 14 MB
Stosunek chrześcijan do władzy. (Szymon Matusiak) 17 MB
Wezwanie do świętego życia. (Szymon Matusiak) 15 MB
Właściwe postawy w obliczu czasów końca. (Szymon Matusiak) 15 MB
Zachować prawość w czasach ostatecznych. (Szymon Matusiak) 18 MB
Zagrożenia charyzmatyczne i doktrynalne. (Szymon Matusiak) 23 MB
Zagrożenia duchowe wg Listu Judy. (Szymon Matusiak) 18 MB
Zwycięstwo nad wrogimi siłami. (Szymon Matusiak) 13 MB
Abyśmy wyrzekli się świeckich pożądliwości... (Jan Guńka) 27 MB
Bądź gotowy. (Jan Guńka) 15 MB
Błogosławieni cierpiący. (Jan Guńka) 29 MB
Przesłanie dla kobiet: Bóg jest wierny. (Jan Guńka) 32 MB
Bóg naszym ojcem. (Jan Guńka) 16 MB
Bóg prowadzi nas do jedności. (Jan Guńka) 19 MB

Bój o wiarę. (Jan Guńka) 22 MB
Odróżnić rzecz kosztowną od nikczemnej. (Jan Guńka) 21 MB
Cena uczniostwa. (Jan Guńka) 23 MB
Chrystus - ucieczka nasza. (Jan Guńka) 27 MB
Jaki powinien być chrzest wiary. (Jan Guńka) 25 MB
Duchowa dojrzałość zboru. (Jan Guńka) 18 MB
Głęboka pokuta. (Jan Guńka) 27 MB
Granice, których nie wolno nam przekraczać. (Jan Guńka) 216 MB
Jednomyślność w zborze. (Jan Guńka) 28 MB
Krzyż golgoty w centrum. (Jan Guńka) 24 MB
Manipulacja ludźmi przez muzykę. (Jan Guńka) 21 MB
Miejsce azylu. (Jan Guńka) 22 MB
Moc krzyża. (Jan Guńka) 17 MB
Modlitwa "Ojcze nasz". (Jan Guńka) 21 MB
Musisz się na nowo narodzić. (Jan Guńka) 17 MB
Napomnienie a krytyka. (Jan Guńka) 27 MB
Nawrócić się, wytrwać i zachować czystość. (Jan Guńka) 20 MB
Nie mieć nic wspólnego z tym światem. (Jan Guńka) 18 MB
Niebezpieczeństwa czasów ostatecznych. (Jan Guńka) 34 MB
Odpowiedzialność dzieci Bożych. (Jan Guńka) 21 MB

Okultyzm 1: Ezoteryka. (Jan Guńka) 18 MB
Okultyzm 2: Co na to Słowo Boże. (Jan Guńka) 19 MB
Okultyzm 3: Zgubna fascynacja. (Jan Guńka) 18 MB
Okultyzm 4: Jak to działa w praktyce. (Jan Guńka) 19 MB
Okultyzm 5: Jak to wygląda w praktyce. (Jan Guńka) 17 MB
Okultyzm 6: Realizacja zwodniczego planu. (Jan Guńka) 18 MB
Okultyzm 7: Diabelskie sidła. (Jan Guńka) 18 MB
Okultyzm 8: Tragiczne skutki i uwolnienie. (Jan Guńka) 16 MB
On musi wzrastać we mnie, a mnie musi ubywać. (Jan Guńka) 18 MB
Pamiątka Wieczerzy Pańskiej. (Jan Guńka) 19 MB
Panie, naucz nas modlić się. (Jan Guńka) 18 MB
Cechy pierwszego zboru w Jerozolimie. (Jan Guńka) 31 MB
Pokora. (Jan Guńka) 20 MB
Posłuszeńtwo Bożemu Słowu. (Jan Guńka) 21 MB
Powołani, by przynosić owoce. (Jan Guńka) 17 MB
Powołanie po nawróceniu. (Jan Guńka) 27 MB
Poznawanie woli Bożej - część 1. (Jan Guńka) 27 MB
Poznawanie woli Bożej - część 2. (Jan Guńka) 16 MB
Poznawszy Pana, poznać Go jeszcze więcej. (Jan Guńka) 16 MB
Przebaczenie drogą do świętości. (Jan Guńka) 16 MB

Przestrzeganie Bożych praw. (Jan Guńka) 28 MB
Przygotowanie do służby, część 1. (Jan Guńka) 15 MB
Przygotowanie do służby, część 2. (Jan Guńka) 22 MB